Stavba se načítá

Dostavba výzkumně výukového objektu PDF UP, Olomouc

Dostavba

Datum zahájení: 1.4.2012

Datum dokončení: 30.11.2013

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

atelier-r, s.r.o.

Projektant

atelier-r, s.r.o.

Dodavatel

ZLÍNSTAV,a.s.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Poloha stavby

Adresa

Žižkovo nám. 5, Olomouc