Stavba se načítá

Obnova palmového skleníku - oranžerie, Olomouc

Rekonstrukce

Datum zahájení: 02.03.2015

Datum dokončení: 21. 09. 2018

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Autor

SBORWITZ ARCHITEKTI

Projektant

SBORWITZ ARCHITEKTI

Dodavatel

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Investor

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Uživatel

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Poloha stavby

Adresa

Smetanovy sady, p.č. st. 683/2 v k.ú. Olomouc - město