Stavba se načítá

Lávka Velké Moravy, Mikulčice

Novostavba

Datum zahájení: 1.9.2018

Datum dokončení: 30.10.2019

Cena stavby: 98 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Dopravní stavba

Přihlašovatel

V-CON, s.r.o.

Autor

Valbek spol. s r.o.

Projektant

V-CON, s.r.o., Valbek spol. s r.o.

Dodavatel

sdružení DOPRASTAV a.s. a STAVOKOV spol. s r.o.

Investor

Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj

Uživatel

Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj

Poloha stavby

Adresa

Mikulčice