Stavba se načítá

DOB Centrum, Dobřichovice

Novostavba, Dostavba

Datum zahájení: 1. 9. 2013

Datum dokončení: 22. 9. 2017

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

DAM architekti s.r.o.

Autor

DAM architekti s.r.o.

Projektant

M3M s.r.o.

Dodavatel

PORR a.s.

Investor

DOB-Invest a.s.

Uživatel

DOB-Invest a.s. a další vlastníci jednotek a nájemci

Poloha stavby

Adresa

Dobřichovice