Stavba se načítá

Depozitáře Východočeského muzea, Pardubice - Ohrazenice

Novostavba

Datum zahájení: 11/2017

Datum dokončení: 02/2019

Cena stavby: 83 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

Pardubický kraj

Autor

Adam Rujbr Architects, s.r.o.

Projektant

Adam Rujbr Architects, s.r.o.

Dodavatel

VW WACHAL a.s.

Investor

Pardubický kraj

Uživatel

Východočeské muzeum v Pardubicích

Poloha stavby

Adresa

Pardubice - Ohrazenice, poz.p.č. 212/1, k.ú. Ohrazenice