Stavba se načítá

Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku, Pardubice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 08/2017

Datum dokončení: 07/2020

Cena stavby: 54 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

Pardubický kraj

Autor

INRECO, s. r. o.

Projektant

INRECO, s. r. o.

Dodavatel

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Investor

Pardubický kraj

Uživatel

Krajská knihovna v Pardubicích

Poloha stavby

Adresa

Pardubice - Příhrádek čp. 6, 7, 8 na pozemku p. č. st. 4/2, 4/3, 4/4, k. ú. Pardubice 717657