Stavba se načítá

Přestavba a přístavba Kulturního domu, Klášterec nad Ohří

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 15.10.2018

Datum dokončení: 13.9.2021

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Klášterec nad Ohří

Autor

Ing. arch. Dalibor Borák

Projektant

Energy Benefit Centre a.s.

Dodavatel

Trigema Building a.s.

Investor

Město Klášterec nad Ohří

Uživatel

Město Klášterec nad Ohří / Středisko Kulturní centrum

Poloha stavby

Adresa

Chomutovská 465, 431 51 Klášterec nad Ohří