Stavba se načítá

Rekonstrukce Divadla Inspirace, Praha

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2014

Datum dokončení: 2015

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

Akademie múzických umění v Praze

Autor

MEPRO s.r.o., architektonický ateliér

Projektant

MEPRO s.r.o., architektonický ateliér

Dodavatel

EMV s.r.o.

Investor

Akademie múzických umění v Praze

Uživatel

Akademie múzických umění v Praze

Poloha stavby

Adresa

Malostranské náměstí 13, Praha 1