Stavba se načítá

Obchvat a přemostění řeky Chomutovky, Velemyšleves

Novostavba

Datum zahájení: 01.05.2014

Datum dokončení: 30.11.2017

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Valbek, s r.o.

Autor

Lukáš Vráblík/Valbek, s r.o.

Projektant

Valbek, s r.o.

Dodavatel

Silnice Group a.s.

Investor

ŘSD správa Chomutov

Uživatel

ŘSD správa Chomutov

Poloha stavby

Adresa

Velemyšleves