Stavba se načítá

Protipovodňová ochrana na Labi, Mělník

Novostavba

Datum zahájení: 2011

Datum dokončení: 2013

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury

Přihlašovatel

Valbek, spol. s r.o.

Autor

Valbek, spol. s r.o.

Projektant

Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel

Sdružení PPO Mělník

Investor

Povodí Labe, s.p.

Uživatel

Město Mělník

Poloha stavby

Adresa

Mělník, lokality Mlazice, Přístav, Vinařství a Rybáře