Stavba se načítá

Úprava ohlaví plavebního kanálu, Hořín

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.3.2019

Datum dokončení: 30.6.2021

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Valbek, spol. s r.o.

Autor

Valbek, spol. s r.o.

Projektant

Valbek, spol. s r.o., AQUATIS, a.s.

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

Ředitelství vodních cest ČR

Uživatel

Povodí Vltavy s.p.

Poloha stavby

Adresa

Hořín, Plavební kanál Vraňany - Hořín