Stavba se načítá

Sídlo KONPLAN s. r. o., Plzeň

Novostavba

Datum zahájení: 1.7.2018

Datum dokončení: 30.10.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova

Přihlašovatel

Valbek, spol. s r.o.

Autor

Ing. arch. Jiří Zábran

Projektant

Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel

BERGER BOHEMIA a. s.

Investor

Konplan s.r.o.

Uživatel

Konplan s.r.o.

Poloha stavby

Adresa

Technická 3017/1, Plzeň