Stavba se načítá

Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu GONG, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 10/2010

Datum dokončení: 05/2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Autor

Ing. arch. Josef Pleskot - AP atelier

Projektant

Ing. arch. Josef Pleskot - AP atelier

Dodavatel

GEMO a.s. (dříve GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.), Hutní montáže, a.s.

Investor

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Uživatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Poloha stavby

Adresa

Ruská 2993, Ostrava