Stavba se načítá

Dostavba mateřské školy v Praze 7

Rekonstrukce

Datum dokončení: 2014

Cena stavby: 35 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

PROARCH s.r.o.

Autor

PROARCH s.r.o., Ing. arch. Prajer, Ing. arch. Vasiluk, Ing. arch. Mezera

Projektant

PROARCH s.r.o.

Dodavatel

Vltavín Holding s.r.o

Investor

MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

Uživatel

OŠK MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

Poloha stavby

Adresa

MŠ Kostelní 37/7