Stavba se načítá

Infocentrum Hradec Králové

Rekonstrukce

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby, Rekonstrukce

Přihlašovatel

architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Autor

Ing. arch. Jaromír Chmelík

Projektant

architekti chmelík&partneři

Dodavatel

MATEX HK, s.r.o.

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Poloha stavby

Adresa

Eliščino nábřeží č.p. 626, Hradec Králové