Stavba se načítá

Parkovací dům Jana Gayera, Hradec Králové

Novostavba

Kategorie: Dopravní stavba, Architektura

Přihlašovatel

architekti chmelík & partneři

Autor

Ing. arch. Jaromír Chmelík

Projektant

architekti chmelík&partneři

Dodavatel

BAK stavební společnost

Investor

ISP Hradec Králové

Uživatel

ISP Hradec Králové

Poloha stavby

Adresa

Gayerova kasárna, Hradec Králové