Stavba se načítá

Obecní dům Rohov

Novostavba

Datum zahájení: 01.04.2010

Datum dokončení: 30.10.2010

Cena stavby: 18 200 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura

Přihlašovatel

Obec Rohov

Autor

ATRIA - projekční kancelář, Ing. arch. Karel Komárek

Projektant

ATRIA - projekční kancelář, Ing. arch. Karel Komárek

Dodavatel

DOPFIN trade & cession s.r.o.

Investor

Obec Rohov

Uživatel

Obec Rohov

Poloha stavby

Adresa

ROHOV, Hlavní 180, 747 25