Stavba se načítá

Regenerace sídliště Ostrava - Fifejdy I

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.06.2002

Datum dokončení: 30.12.2014

Cena stavby: 114 000 000 Kč

Kategorie: Veřejné prostranství, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Autor

ing.arch. Iva Seitzová

Projektant

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Dodavatel

Jaromír Mičulka - údržba vozovek

Investor

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Poloha stavby

Adresa

sídliště Fifejdy I