Stavba se načítá

Rekreační přístav Petrov

Novostavba

Datum zahájení: 1.10.2014

Datum dokončení: 22.8.2015

Cena stavby: 45 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Ředitelství vodních cest ČR

Projektant

SUDOP PRAHA a.s.

Dodavatel

Labská strojní a stavební společnost s r.o.

Investor

Ředitelství vodních cest ČR

Poloha stavby

Adresa

Petrov u Hodonína č.p. 525