Stavba se načítá

Náměstí Velké Moravy, Staré Město

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Architektura

Přihlašovatel

město Staré Město

Autor

ARSprojekt Zlín

Dodavatel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.

Investor

město Staré Město

Poloha stavby

Adresa

Staré Město/ náměstí Velké Moravy