Stavba se načítá

Farní kostel sv. Ducha, Staré Město

Novostavba

Datum zahájení: 15.4. 2002

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Sakrální stavba, Architektura

Přihlašovatel

město Staré Město

Autor

Dipl. Ing. arh. Ivo Goropevšek

Projektant

František Zajíček COOP ARCH, Olomouc

Investor

Římskokatolická farnost Staré Město

Uživatel

Římskokatolická farnost Staré Město

Poloha stavby

Adresa

Staré město, náměstí Velké Moravy