Stavba se načítá

Památník Velké Moravy, Staré Město

Rekonstrukce

Datum zahájení: 13.8. 2008

Datum dokončení: 31.12. 2009

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

město Staré Město

Autor

ARS Projekt Ing. arch. Miroslav Baleja

Projektant

ARS Projekt Ing. arch. Miroslav Baleja

Dodavatel

HSK spol. s r.o., Uherské Hradiště

Investor

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.

Uživatel

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.

Poloha stavby

Adresa

Staré Město, Jezuitská 1885