Stavba se načítá

Kostel svatého Václava, Sazovice

Novostavba

Datum zahájení: 14.3.2015

Datum dokončení: 13.5.2017

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Sakrální stavba, Architektura

Přihlašovatel

ing. arch. Marek Štěpán, Atelier Štěpán, s.r.o.

Autor

Ing. arch. Marek Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Projektant

Ing. arch. Marek Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Dodavatel

Stavad s.r.o.

Investor

Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích

Uživatel

Římskokatolická farnost Mysločovice

Poloha stavby

Adresa

Sazovice