PODMÍNKY ÚČASTI

Veřejné neanonymní mapování novodobé architektury a stavebnictví

Přihlášení je otevřené stavbám, které byly postaveny, dostaveny či rekonstruovány od vzniku novodobé České republiky v roce 1993 do současnosti. Hlásit se mohou všechny typy staveb, viz kategorie. Přihlašovatel může hlásit libovolný počet staveb a může jím být kdokoliv, kdo má oprávnění k fotografiím či dalším potřebným materiálům o stavbě nebo získá souhlas k přihlášení od jejich držitele.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ

Pro platné přihlášení stavby je nutné splnit následující podmínky a to v určeném termínu. Odeslat vyplněnou přihlášku a odsouhlasit podmínky přihlášení včetně pravidel GDPR, zaplatit administrativí poplatek ve výši 5.900,– (vč. DPH) za jednu přihlášku. Odeslat prezentaci staveb prostřednictvím aplikace na webu www.stavbactvrtstoleti.cz nebo jako zásilku na e-mail [email protected].

ODBORNÁ ANKETA

V rámci mapování jsou stavby posuzovány a komentovány odbornou veřejností a odbornými porotami a hlasovány anketním způsobem. Titul Stavba čtvrtstoletí bude udělen prvním deseti stavbám v celkovém pořadí dle obdrženého počtu hlasů. V případě kategorií bude oceněna vždy první umístěná stavba.

Přihlašovatelé společně s odbornými partnery se stávají porotou. Každý z účastníků dostane 3 hlasovací práva s nimiž naloží dle své vůle s jediným omezením - není možné hlasovat pro stavby, které měli vlastní podíl práce či investic. Hlasování této odborné veřejnosti, stejně jako hlasování laické veřejnosti kontroluje notář.

Podmínky účasti v plném znění a přihlašovací formulář v zapisovatelném pdf jsou ke stažení v záložce "Ke stažení". V případě dotazů na přihlášení konzultujte s organizátorem na adrese [email protected].